TYREPLUS

ไทร์พลัส เอ็กซ์เพรส ออโต้

121/12-13 หมู่6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ, อ.กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร, 74110

เวลาทำการ

 • วันจันทร์
  08:30 - 18:00
 • วันอังคาร
  08:30 - 18:00
 • วันพุธ
  08:30 - 18:00
 • วันพฤหัส
  08:30 - 18:00
 • วันศุกร์
  08:30 - 18:00
 • วันเสาร์
  08:30 - 18:00
 • วันอาทิตย์
  ปิด

บริการ


 • ตรวจสภาพ Safety Check (งานละ)

 • ตั้งศูนย์ 2 ล้อ

 • ตั้งศูนย์ 4 ล้อ

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x2

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x4

ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่เปิดทำการ

ไทร์พลัส ทรัพย์ไพบูลย์การยาง

116/57 ถ.พระราม2 ต.บางน้ำจืด, 74000 อ.เมืองสมุทรสาคร
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส รุ่งเรืองไทร์

8/8 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม, 73220 อำเภอสามพราน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส ไทยนำยนต์

120 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน, 10160 เขตภาษีเจริญ
ข้อมูลเพิ่มเติม