TYREPLUS

ไทร์พลัส ศูนย์ยางนพรัตน์ (แอร์พอร์ต)

108/3 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่ - หางดง ตำบลป่าแดด, อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่, 50100

เวลาทำการ

 • วันจันทร์
  08:00 - 17:00
 • วันอังคาร
  08:00 - 17:00
 • วันพุธ
  08:00 - 17:00
 • วันพฤหัส
  08:00 - 17:00
 • วันศุกร์
  08:00 - 17:00
 • วันเสาร์
  08:00 - 17:00
 • วันอาทิตย์
  ปิด

บริการ


 • ตรวจสภาพ Safety Check (งานละ)

 • ตั้งศูนย์ 2 ล้อ

 • ตั้งศูนย์ 4 ล้อ

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x2

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x4

ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่เปิดทำการ

ไทร์พลัส นพรัตน์ โปรเฟส

318-319 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร, 50210 อำเภอสันทราย
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส นพรัตน์เมเจอร์ไทร์

455 หมู่6 ถ.เชียงใหม่พร้าว ต.หนองจ๊อม, 50210 อ.สันทราย
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส ลำพูนสหสายเหนือ

205 หมู่ 4 ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลวียงยอง, 51000 อำเภอเมืองลำพูน
ข้อมูลเพิ่มเติม