TYREPLUS

ไทร์พลัส ถาวรยางยนต์ ไทร์ เซนเตอร์

324 หมู่ 7 ตำบลแจระแม, อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี, 34000

เวลาทำการ

 • วันจันทร์
  08:00 - 17:30
 • วันอังคาร
  08:00 - 17:30
 • วันพุธ
  08:00 - 17:30
 • วันพฤหัส
  08:00 - 17:30
 • วันศุกร์
  08:00 - 17:30
 • วันเสาร์
  08:00 - 17:30
 • วันอาทิตย์
  ปิด

บริการ


 • ตรวจสภาพ Safety Check (งานละ)

 • ตั้งศูนย์ 2 ล้อ

 • ตั้งศูนย์ 4 ล้อ

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x2

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x4

ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่เปิดทำการ

ไทร์พลัส ถาวรยางยนต์ ไทร์ โปรเฟซซัลแนล

94 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง, 34000 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส ราชาบิ๊กแม็กซ์

41 หมู่ 20 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง, 37000 อำเภอเมืองอำนาญเจริญ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส ฟิวเจอร์คาร์ 231

231 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง, 35000 อำเภอเมืองยโสธร
ข้อมูลเพิ่มเติม