TYREPLUS

ไทร์พลัส บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

365 หมู่ 3 ถนนจิระ ตำบลอิสาณ, อำเภอเมืองบุรีรัมย์, บุรีรัมย์, 31000

เวลาทำการ

 • วันจันทร์
  08:00 - 17:30
 • วันอังคาร
  08:00 - 17:30
 • วันพุธ
  08:00 - 17:30
 • วันพฤหัส
  08:00 - 17:30
 • วันศุกร์
  08:00 - 17:30
 • วันเสาร์
  08:00 - 17:30
 • วันอาทิตย์
  08:00 - 14:00

บริการ


 • ตรวจสภาพ Safety Check (งานละ)

 • ตั้งศูนย์ 2 ล้อ

 • ตั้งศูนย์ 4 ล้อ

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x2

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x4

ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่เปิดทำการ

ไทร์พลัส บุรีรัมย์ เอส จี ไทร์

555 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์ นางรอง ตำบลอิสาณ, 31000 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส นำเจริญเรเดียล

936 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง, 32000 อ.เมือง
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส เอ็มที ไทร์เซอร์วิส

1 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง, 32000 อำเภอเมืองสุรินทร์
ข้อมูลเพิ่มเติม