TYREPLUS

ไทร์พลัส อึ้งย่งมิ้งศูนย์ล้อ

209/14-15 หมู่ 5 ถนนทางหลวง 340 ตำบลบ้านกล้วย, อำเภอเมืองชัยนาท, ชัยนาท, 17000

เวลาทำการ

 • วันจันทร์
  08:00 - 17:00
 • วันอังคาร
  08:00 - 17:00
 • วันพุธ
  08:00 - 17:00
 • วันพฤหัส
  08:00 - 17:00
 • วันศุกร์
  08:00 - 17:00
 • วันเสาร์
  08:00 - 17:00
 • วันอาทิตย์
  ปิด

Mon - Sat

บริการ


 • ตรวจสภาพ Safety Check (งานละ)

 • ตั้งศูนย์ 2 ล้อ

 • ตั้งศูนย์ 4 ล้อ

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x2

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x4

ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่เปิดทำการ

ไทร์พลัส สะแกกรังศูนย์ล้อ

30 ถนนพหลโยธิน ตำบลอุทัยใหม่, 61000 อำเภอเมืองอุทัยธานี
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส กรันออโต้ไทร์

100/1 หมู่ 2 ถนนสายเอเซีย ตำบลกลางแดด, 60000 อำเภอเมืองนครสวรรค์
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส เอ.ที.ไทยยนต์

1319/2-3 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก, 60000 อำเภอเมืองนครสวรรค์
ข้อมูลเพิ่มเติม