TYREPLUS

ไทร์พลัส ยางเมืองทอง (2003)

10/233 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ, อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี, 11120

เวลาทำการ

 • วันจันทร์
  08:00 - 18:00
 • วันอังคาร
  08:00 - 18:00
 • วันพุธ
  08:00 - 18:00
 • วันพฤหัส
  08:00 - 18:00
 • วันศุกร์
  08:00 - 18:00
 • วันเสาร์
  08:00 - 18:00
 • วันอาทิตย์
  ปิด

บริการ


 • ตรวจสภาพ Safety Check (งานละ)

 • ตั้งศูนย์ 2 ล้อ

 • ตั้งศูนย์ 4 ล้อ

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x2

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x4

ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่เปิดทำการ

ไทร์พลัส เอ็ม คอนโทรล ซี เอ็กซ์

128/21 หมู่ 6 ภายในปั๊มคาลเท็กซ์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง, 10210 เขตหลักสี่
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส ดาวปทุมศูนย์ล้อ

45/4 ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก, 12000 อำเภอเมืองปทุมธานี
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส นพยางยนต์

14/203-204 ซอยรามอินทรา 15 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์, 10220 เขตบางเขน
ข้อมูลเพิ่มเติม