TYREPLUS

ไทร์พลัส ซีซีพี ออโต้ เซอร์วิส

403 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร, 10270

เวลาทำการ

 • วันจันทร์
  09:00 - 19:00
 • วันอังคาร
  09:00 - 19:00
 • วันพุธ
  09:00 - 19:00
 • วันพฤหัส
  09:00 - 19:00
 • วันศุกร์
  09:00 - 19:00
 • วันเสาร์
  09:00 - 19:00
 • วันอาทิตย์
  09:00 - 19:00

บริการ


 • ตรวจสภาพ Safety Check (งานละ)

 • ตั้งศูนย์ 2 ล้อ

 • ตั้งศูนย์ 4 ล้อ

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x2

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x4

ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่เปิดทำการ

ไทร์พลัส เอ-ทีม

751 ลาซาล 51 แขวงบางนา, 10260 เขตบางนา
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส เอสตาร์คาร์เซอร์วิส

12/693 หมู่ 15 ถนนบางนาตราด ตำบลบางแก้ว, 10540 อำเภอบางพลี
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส ศรีนครินทร์ ออโต้พลัส

504 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน, 10250 เขตประเวศ
ข้อมูลเพิ่มเติม