TYREPLUS

ไทร์พลัส เอ็มคอนโทรลซีเอ็กซ์

128/21 6 ภายในปั๊มคาลเท็กซ์ งามวงศ์วาน, ทุ่งสองห้อง, หลักสี่, กรุงเทพมหานคร, 10210

เวลาทำการ

 • วันจันทร์
  08:00 - 18:00
 • วันอังคาร
  08:00 - 18:00
 • วันพุธ
  08:00 - 18:00
 • วันพฤหัส
  08:00 - 18:00
 • วันศุกร์
  08:00 - 18:00
 • วันเสาร์
  08:00 - 18:00
 • วันอาทิตย์
  08:00 - 18:00

บริการ


 • ตรวจสภาพ Safety Check (งานละ)

 • ตั้งศูนย์ 2 ล้อ

 • ตั้งศูนย์ 4 ล้อ

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x2

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x4

ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่เปิดทำการ

ไทร์พลัส เอ็ม คอนโทรล ซี เอ็กซ์ 2

1170/1 ถ.พหลโยธิน แขวง จอมพล, 10900 เขต จตุจักร
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส ยางเมืองทอง (2003)

10/233 2 แจ้งวัฒนะ, คลองเกลือ, ปากเกร็ด , 11120 ปากเกร็ด
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส พี พาวเวอร์ ออโต้ เอเชีย (บางซื่อ)

1 ปูนซิเมนต์ไทย, บางซื่อ, 10800 บางซื่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม