TYREPLUS

ไทร์พลัส เอส.เอ.พี ออโต้

8/4 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520

เวลาทำการ

 • วันจันทร์
  08:30 - 18:30
 • วันอังคาร
  08:30 - 18:30
 • วันพุธ
  08:30 - 18:30
 • วันพฤหัส
  08:30 - 18:30
 • วันศุกร์
  08:30 - 18:30
 • วันเสาร์
  08:30 - 18:30
 • วันอาทิตย์
  08:30 - 18:30

บริการ


 • ตรวจสภาพ Safety Check (งานละ)

 • ตั้งศูนย์ 2 ล้อ

 • ตั้งศูนย์ 4 ล้อ

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x2

 • เปลี่ยนผ้าเบรก-แบบดิสก์เบรก x4

ตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่เปิดทำการ

ไทร์พลัส ไทร์มาร์ท แอทแวนเทจ ทวีสิน

48 หมู่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ, 10540 อำเภอบางพลี
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส พีพีเอ็น ออโต้แคร์

13/47 หมู่ 7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม, 10230 เขตบึงกุ่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไทร์พลัส เอส.เอส.คาร์ คลินิก

3021/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น, 10240 เขตบางกะปิ
ข้อมูลเพิ่มเติม