สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกไทร์พลัสไอแคร์

Road Hazard Warranty การประกันความเสียหายของยางจากสภาพถนน

Roadside Assistance การรับบริการช่วยเหลือรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่อนสบาย 0% การผ่อนชำระค่าสินค้า ดอกเบี้ย 0% ตลอดอายุสมาชิก

Data Tracking การเช็คข้อมูลการเข้ารับบริการย้อนหลังโดยสามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการรถยนต์ไทร์พลัสทั่วประเทศ

Nitrogen การรับบริการเติมลมไนโตรเจนฟรี สำหรับสมาชิก iCare

Hotline สายด่วนไทร์พลัส รับข้อมูลของศูนย์บริการรถยนต์ไทร์พลัสทั่วประเทศ อาทิ รับคำแนะนำสินค้าและบริการ รวมถึงการตรวจสอบประวัติการรับบริการย้อนหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร  02-7936999

TYREPLUS Thailand