ไทร์พลัส  ให้คำแนะนำในการจัดสรรพื้นที่ศูนย์บริการเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อการบริหาร อีกทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณในการตกแต่งศูนย์บริการตามรูปแบบมาตรฐานไทร์พลัส ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่อง   ภาษีป้าย การตรวจสอบความปลอดภัยของป้ายและประกันภัยป้ายหน้าศูนย์บริการ รวมถึงงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์บริการเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
ภาพรวมของธุรกิจไทร์พลัสแฟรนไชส์
 • ไทร์พลัสมีสินค้าและบริการที่ครอบคลุมและครบถ้วนในการดำเนินธุรกิจ (ยาง, สินค้าที่ไม่ใช่ยาง, และบริการอื่นๆ)
 • โปรโมชั่นส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี รวมถึงการสนับสนุนภาระดอกเบี้ยการผ่อนชำระ 0% ระยะเวลา 3,4,6,10 เดือน
 • งบประมาณช่วยเหลือในการพัฒนาศูนย์บริการ (การตรวจสอบมาตรฐานประจำปี)
 • ขั้นตอนมาตรฐานการทำงาน หลักสูตรการฝึกอบรม e-Learning
 • การสนับสนุนธุรกิจสินค้าที่ไม่ใช่ยาง  และการบริหารสินค้าคงคลัง
 • ระบบปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก มืออาชีพ (MARS)
 • ทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Franchise Consultant)
 • การสื่อสารทางการตลาด และ แบรนด์ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้าย สื่อออนไลน์ต่างๆ
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 • กระบวนการ และระบบการบริหารจัดการความพึงพอใจลูกค้ามาตรฐานสากล
 • การทำการตลาดออนไลน์ (W2S – Web to Store)
 • การสนับสนุนด้านสังคม เช่น การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือ กิจกรรมตรวจเช็ครถเพื่อความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่บนท้องถนน

สนใจเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์สามารถติดต่อได้ TYREPLUS Hotline 02-700-3999 หรือ อีเมล์มาที่ ที่ปรึกษาธุรกิจไทร์พลัสแฟรนไชส์ เบอร์ติดต่อ 081-938-2368